Se Ellen AB aktiekurs på First North klicka här

Största ägarna per 2016-12-30

Aktier Röster (%)
F BANQUE ÖHMAN S.A. 11 771 214 17,14
F KAMPANILEN FÖRVALTNINGS AB
7 023 172
10,23
F OLSON, JAN-OLOF 4 757 374 6,93
F UJK I LUND AB
4 638 768 6,75
F LÖVGREN & PARTNERS HOLDING AB 3 298 786
4,80
F FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 3 231 652
4,71
F MATTSON, SVEN 1 850 324 2,69
F NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 735 189
2,53
F CHRISTIAN FORSMAN & CO AB 726 205
1,06
F EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY
721 012
1,05

Ägare per den 2016-12-30: 1 910 aktieägare


Kontakta Ellen AB på 08-412 10 00 eller maila till oss på info@ellenab.com