Styrelsens ordförande har ordet

Ellen behöver öka sin tillväxttakt. Bolaget har sedan flera år tillbaka byggt sin försäljningsorganisation på självständiga distributörer som ansvarat för marknadsinvesteringar och försäljning med en exklusiv rättighet för sin nationella marknad. 2016 beslutade vi att prova en ny försäljningsstrategi. Under flera år har vi haft en negativ försäljningsutveckling i Tyskland. Vi kom därför överens med den tyska distributören om att Ellen skulle ta över försäljning och marknadsföring för Tyskland. Det tyska lagret och den tyska webbshopen köptes från distributören. Under 2016 investerade Ellen drygt 2 MSEK i den tyska marknaden. Investeringar gjordes i att uppgradera webbshopen, att lära sig den tyska marknaden och till att öka marknadsföringen. Satsningen resulterade i att den nedåtgående försäljningstrenden bröts. Under 2014 minskade försäljningen till Tyskland med 26 procent och under 2015 sjönk den med 42 procent, men under 2016 blev nedgången endast två procent. Målen var naturligtvis högre ställda men förändringen tog mer krafter och var svårare än vi trodde. Nu skruvar vi ytterligare på våra marknadsbudskap och aktiviteter i marknaden för att skapa tillväxt.

Ellen har fram till 2014 varit ett probiotiskt intimhälsoföretag med endast en produkt, ellen® probiotisk tampong. 2014 färdigställdes tre nya produkter - ellen® Intimate Crème, ellen® Intimate Cleansing Foam och ellen® Intimate deo. Den probiotiska intimkrämen har vuxit kraftigast genom marknadslanseringar 2015 framför allt på drugstores i Tyskland, och på flera av apotekskedjorna i Sverige, Ungern och Tjeckien. Under 2016 ökade försäljningen av intimkrämen i Sverige med 73 procent jämfört med 2015. I dag står de nya produkterna för 15 procent av Ellens omsättning.

2015 arbetade vi fram en ny strategi. En av huvudpelarna i den var att bygga en bredare produktportfölj. Nu känner vi oss redo att ta nästa steg och bredda vårt produktsortiment inom vårt redan attraktiva marknadssegment samt att även arbeta aktivt för att bredda oss till flera olika säljkanaler. Ellen ska inte längre bara förknippas med "Probiotic Intimate Health". Vi vill nu förknippas med "Passionate about you". Det innebär att vi vidgar vårt marknadserbjudande och kommer nu aktivt att arbete med att ta ombord fler attraktiva, högkvalitativa och naturliga produkter som skapar välbefinnande.

Det innebär vidare att vi fokuserar ännu hårdare på våra huvudmarknader som är Skandinavien, Tyskland och Frankrike samt några strategiska marknader i Europa, däribland Spanien och Tjeckien. Vi kommer fortsätta att investera i marknadsföring och försäljning både som egen investering men också i samarbete med våra distributörer. Vi kommer också att öka vår närvaro och aktivitet inom webbhandel och sociala medier som komplement till apotek och drugstores. Vi ser nu över vår organisation och kompletterar med försäljningskompetens vi saknar. I linje med vår vidareutvecklade strategi har vi också inlett en rekrytering av en ny VD som ersätter Carina Persson. Den nya VD:n ska ha en väldokumenterad och stark försäljningskompetens.

Den kraftfulla resa vi nu planerar för ställer krav på ökat eget kapital. Därför genomför vi nu en företrädesemission som tillför bolaget ytterligare cirka 16,5 MSEK. Dessa medel ska bland annat användas till marknadsinvestering och produktutveckling för snabbare framtida tillväxt.

Stockholm den 24 maj 2017

Ingrid Atteryd Heiman

Arbetande Styrelseordförande