Hur kan probiotika hjälpa?

Rationaliteten med att använda probiotika är att människan redan från födseln är koloniserad av ett stort antal mikroorganismer. Dessa utgör människokroppens naturliga bakterieflora. De goda bakterierna lever i fredlig symbios med människan. Denna symbios kan bli störd under ett antal olika omständigheter: användning av antibiotika eller andra läkemedel, alkoholintag, stress, diabetes, osv. I dessa fall kan halten av de goda bakterierna minska dramatiskt.

Konceptet med att tillföra mjölksyrabakterier till underlivet härrör från det faktum att mjölksyrabakterier (lactobaciller) är naturligt förekommande och dominerande i det friska underlivet. Lactobacillerna producerar mjölksyra som hjälper till att hålla en balanserad surhetsgrad i underlivet (pH< 4,5). När halten av mjölksyrabakterier rubbas stiger pH-värdet.

Kroppens östrogenhalt är lägst under och omkring menstruationen, vilket gör att den naturliga mjölksyrabakterietillväxten är lägre jämfört med tillväxten mitt i menstruationscykeln. Menstruationsvätskan bidrar också till ökat vaginalt pH-värde. Detta gör att tillväxten av oönskade mikroorganismer - vilka trivs vid högre pH-nivåer - gynnas just under och omkring menstruationen. Många kvinnor upplever besvär och obehag i form av dålig lukt i samband med menstruation.

Den probiotiska tampongen ellen® är utvecklad för att bibehålla den naturliga underlivsfloran under menstruation och hjälpa kroppen att hålla en balanserad pH-nivå i underlivet.

Misstänker man att man har en vaginal infektion är det viktigt att först uppsöka en gynekolog/läkare för att få rätt diagnos och medicinsk behandling.