mjlksyrabakterierprobiotika_254

Obalans i underlivet

Rubbningar i normalfloran kan leda till obalans då mikroorganismer som normalt endast förekommer i små mängder kan ta över och orsaka infektioner och obehag i form av klåda, sveda, irritation samt ökade och/eller illaluktande flytningar. Bakteriell vaginos och svampinfektion är de vanligast förekommande vaginala infektionerna av dessa slag. Vid misstanke om sådana problem skall läkare alltid kontaktas. OBS! ellen® är inte avsedd för behandling av sjukdom.

Bakteriell vaginos
Upp till 20 procent av alla kvinnor i Sverige lider av bakteriell obalans i form av bakteriell vaginos. Karaktäristiska symptom är tunna, illaluktande, gråvita eller gulvita flytningar och vid kraftiga infektioner även sveda och irritation. Bakteriell vaginos utan symptom förekommer också. Sjukdomen karaktäriseras av att den normala mjölksyrabakteriefloran ersätts av en flora där andra bakteriearter, som annars endast förekommer i små mängder, dominerar. Därmed stiger pH-värdet till över 4,5. Det är oklart vad som orsakar bakteriell vaginos, men ålder, hormonförändringar, menstruationscykeln samt underkläder av onaturligt material, typ av preventivmedel, överdriven hygien, partnerbyte och oskyddat sex är faktorer som kan vara bidragande. Bakteriell vaginos behandlas med antibiotika, men upp till 60 procent av de kvinnor som behandlas drabbas av återfall inom några månader efter behandling, vilket tydligt visar att antibiotikabehandlingen inte är tillräckligt effektiv.

Svampinfektion (Candida vaginitis)
I ett friskt underliv förekommer - förutom de dominerande mjölksyrabakterierna - även en del andra mikroorganismer, till exempel jästsvamp, dock endast i mycket små mängder. Svampinfektion uppstår när jästsvampen, vanligen av arten Candida albicans, förökar sig. De mest karaktäristiska symptomen är vit, grynig flytning och klåda. Det är oklart varför man får besvär med svamp, men personer med nedsatt immunförsvar drabbas mest. En annan orsak kan vara antibiotikabehandling som slår ut de mjölksyrabakterier som normalt dominerar i slidan. Naturliga hormonförändringar kan också leda till svampinfektioner - det är vanligt att man får svampinfektion precis innan mensen eller när man är gravid. Ungefär 75 procent av alla kvinnor har någon gång i sitt liv upplevt minst en svampinfektion. Svamp behandlas med svampmedicin (antimykotika), men 5-8 procent av kvinnorna får återkommande svampinfektioner upp till 3-4 gånger per år.

Det höga antalet återfall i såväl bakteriell vaginos som svampinfektion tyder på att antibiotika- respektive antimykotikabehandlingen inte räcker till. En intensiv forskning pågår världen runt om användning av probiotiska mjölksyrabakterier - ett naturligt sätt att påverka slidans bakterieflora i positiv riktning.

Det finns andra sorters vaginala infektioner också (Genital herpes, Humant Papillomavirus (HPV), Trikomonasinfektion, Klamydia, Genital aktinomykos). Flera av dem är sexuellt överförbara.

För att få rätt diagnos och medicinsk behandling är det viktigt att uppsöka en gynekolog/läkare.